Erilaiset keinot kissan ja koiran madotukseen

Sisäloisten häätöön on useita eri lääkevalmisteita, joita saa ilman reseptiä apteekista. Osa loislääkkeistä vaatii eläinlääkärin reseptin. Matolääkettä annettaessa on tärkeä varmistaa, että valittu lääke tehoaa niihin loisiin, joita koiralla tai kissalla on todettu tai joita epäillään todennäköisimmin olevan. Kaikki heisimatoihin tehoavat lääkkeet eivät esimerkiksi tehoa ekinokokki-heisimatoon. Matolääkkeet annostellaan eläimen painon mukaan. Loislääkettä ei tulisi aliannostella, sillä silloin lääke ei tehoa loisiin. Aliannostelu voi lisätä matojen vastustuskykyä lääkeaineelle.

Ilman reseptiä myytävät kissan ja koiran sisäloislääkkeet ovat hyvin siedettyjä. Suuret yliannokset lääkettä saattavat aiheuttaa ohimenevää pahoinvointia ja ripulia. Jos loisia on hoitohetkellä suolistossa paljon, saattaa koiralle tai kissalle hoidon jälkeen tulla ruuansulatuskanavan oireita, kuten pahoinvointia ja ripulia. Oireet ovat tällaisissa tapauksissa yleensä lieviä ja ohimeneviä.

Matolääkettä valitessa täytyy varmistaa, annetaanko tuote kerta-annoksena vai useana peräkkäisenä päivänä. Mikäli useana peräkkäisenä päivänä annettava lääke unohdetaan antaa, lääke ei tehoa loisiin.  

Matolääkkeet tehoavat pääsääntöisesti vain suolistossa sillä hetkellä oleviin loisiin. Koira tai kissa voi saada uuden loistartunnan lääkityksen jälkeen. Lemmikin elintavat määrittävät, kuinka usein matolääke tulisi antaa. Loishäädön tarve voidaan selvittää esimerkiksi ulostenäytteen avulla. Ulkona vapaana liikkuvat, näyttelyissä ja kokeissa käyvät koirat ja kissat, nuoret eläimet ja kypsentämätöntä raakaruokaa syövät lemmikit ovat alttiimpia loistartunnoille kuin remmissä ulkoileva, kypsennettyä ruokaa syövä kotikoira tai sisäkissa. 

Erilaiset kissan ja koiran matolääkkeiden mahdollisuudet

Tabletit
Tabletteja on saatavilla lihanmakuisina tai mauttomina. Tabletit annetaan suoraan suuhun tai pienen ruokamäärän seassa. Tabletit voi myös päällystää esimerkiksi maksamakkaralla tai muulla lemmikille maistuvalla, tahnamaisella ruualla. Lihanmakuisen Dronbits tabletin suurin osa koirista ottaa vapaaehtoisesti, joten se on helppo tapa madottaa koira.

Pasta
Pastamuotoinen valmiste on tahnamaista ja se annostellaan suoraan koiran tai kissan suuhun tai pienen ruokamäärän seassa. Pastavalmisteet annetaan yhden tai useamman päivän kuureina. 

Oraalisuspensio
Oraalisuspensio on nestemäinen valmiste, joka annostellaan ruiskulla joko suoraan koiran suuhun tai ruuan joukossa. Annettaessa lääke ruuan joukossa, on tärkeää varmistaa, että ruoka-annos on sopivan kokoinen, jotta eläin jaksaa syödä laitetun ruoka-annoksen kokonaan. Tällöin matolääkettä ei jää syömättä ruokaan ja lääke tulee otettua kokonaan.

Paikallisvaleluliuos
Paikallisvaleluliuokset on pakattu pieniin pipetteihin tai putkiloihin, jotka sisältävät enimmillään muutaman millilitran nestemäistä lääkettä. Pipetti tyhjennetään koiran tai kissan niskan iholle siten, ettei eläin pääse nuolemaan antokohtaa. Sisäloislääkkeiden vaikuttavat aineet imeytyvät ihon läpi elimistöön. Ulkoloisiin tehoavien paikallisvaleluliuosten vaikuttavat aineet leviävät yleensä ihon pinnalla olevaan rasvaan koko keholle eivätkä ne imeydy elimistöön. On myös tärkeä huomioida, että eläin ei mene uimaan tai kahlaamaan ennen kuin lääkkeen annosta on kulunut riittävästi aikaa, sillä lääkeaineet ovat haitallisia vesieliöille. Tuotteen pakkausselosteessa on mainittu aika, jonka kuluessa eläintä ei saa päästää uimaan tai kahlaamaan vesistöön. Tarkista pakkausselosteesta pesemiseen liittyvät varoajat. Paikallisvaleliuos on hyvä vaihtoehto kissan tai koiran matolääkkeeksi silloin, kun lemmikki ei halua ottaa lääkettä suun kautta.

Katso kissan ja koiran matolääkkeet tuotesivuiltamme.

Dronspot kissalle

Dronspot paikallisvaleluliuos on kissan matolääke, ilman taistelua tableteista. Apteekista ilman reseptiä.

Lue lisää

Dronbits koiralle

Dronbits lihanmakuiset tabletit tehoavat kerta-annoksena koiran pyörö- ja heisimatoihin.

Lue lisää

Tuotteet

Drontal-tuotteet kissojen ja koirien madotukseen. Apteekeista ilman reseptiä.

Lue lisää